afbestellen

afbestellen
{{afbestellen}}{{/term}}
[met betrekking tot zaken] cancel (an order for)〈regelmatige bestelling ook〉 stop
[met betrekking tot personen] cancel
voorbeelden:
1   de melk/krant afbestellen cancel the milk/paper

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”